Daltononderwijs

Wij beloven dat jij zelfstandig en met durf jouw plek in de wereld inneemt.

Wij willen een daltonschool zijn, waarin wij de hele dag 'dalton' zijn en waarin ook de kanjertraining een centrale plaats heeft binnen ons pedagogische klimaat.
De samenwerking tussen school, ouder en kind vinden wij van belang, want ontwikkelen doe je samen! Bij ontwikkelen denken wij aan kennis opdoen en vaardigheden aanbieden die het leren van en met elkaar mogelijk maken.
 
Wij bereiden het kind voor op een toekomst als mens zonder vrees, die zich bewust is van zijn talenten. Daarbij houden we rekening met het feit dat niet ieder kind gelijk is en evenveel of even snel kan leren. Extra of aangepaste leerstof hoort daarbij, rekening houdend met de mogelijkheden van het kind. Elk kind telt! Wij leren het kind eigenaar te zijn van zijn eigen leerproces en leven.
Cookie instellingen