Doorgaande leerlijn

Kinderen leren altijd en overal. Hun ontwikkeling begint al zodra zij ter wereld komen. Ouders en de omgeving hebben invloed op die ontwikkeling. 

IKC 7hoven biedt kinderen een omgeving waarin zij zich ononderbroken kunnen ontwikkelen. Zonder onnodige drempels en hobbels. We beschouwen opvang en onderwijs niet als gescheiden werelden. Beide zijn we gericht op de ontwikkeling van uw kind. We hebben elkaar nodig, ieder met onze eigen kennis en ervaring.

De leerlijnen van het daltononderwijs zijn: 
  • zelfstandigheid
  • samenwerking
  • verantwoordelijkheid
  • reflectie
Deze leerlijnen zijn uitgewerkt binnen ons IKC en vormen een doorgaande lijn van 0 t/m 12 jaar. 

Een voorbeeld hiervan is de dagplanning die zichtbaar is vanaf de opvang tot aan groep 8 binnen ons IKC. 
Cookie instellingen