Kanjertraining

Op de Diamant gebruiken we als sociaal-emotionele methode: de Kanjertraining. In de Kanjertraining komen de volgende doelen aan bod:Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
  • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
  • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
  • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
  • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
  • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie. 
 
Hiervoor hanteren wij een aantal basisregels op school:
  1. We vertrouwen elkaar
  2. We helpen elkaar
  3. We hebben plezier
  4. We werken samen
  5. We doen mee
Cookie instellingen