Klachtenregeling

Wanneer u een klacht heeft of ontevreden bent, bespreekt u dit in eerste instantie met de leerkracht van uw kind. Bent u niet tevreden dan kunt u contact opnemen met onze directeur, Marion Groot (m.groot@wijdevenen.nl). Als u met haar niet tot een oplossing komt, kunt u zich wenden tot Sandra Fransen (s.fransen@wijdevenen.nl). Zij is de vertrouwenspersoon van onze school. Zij bespreekt met u uw klacht en wijst u op mogelijke vervolgstappen.
De klachtenregeling, integriteitscode en de klokkenluidersregeling vindt u op de website van SPO WIJ de Venen.

https://www.wijdevenen.nl/Klachtenregeling
.

Cookie instellingen