Active Floor

Active Floor
Onderzoek heeft uitgewezen dat bewegend leren een positief effect heeft op de leerprestaties van kinderen. Sinds kort hebben wij een Active Floor. Hiermee wordt leren en spelen op een leuke en vernieuwende manier geïntegreerd in het onderwijs. Het biedt leerlingen de mogelijkheid om op een andere manier de leerstof te oefenen.
In de onderbouw, en met name in de kleutergroepen is spelend leren een speerpunt. In de midden- en bovenbouw staat het bewegend leren tijdens de circuits en didactische vakken ook centraal op het programma. Door de leerstof op diverse manieren aan te bieden, onthouden en begrijpen de kinderen de stof beter.
De leerkrachten kunnen de spellen zelf eenvoudig programmeren, zodat de stof aangepast wordt op de lesprogramma’s.

De aanschaf van de Floor is mogelijk gemaakt door het innovatiefonds van de Stichting WIJ de Venen. Ook onze oudervereniging heeft een financiële bijdrage gedaan om de aanschaf van de Active Floor mogelijk te maken.
De Diamant wil de ouders bedanken voor deze mooie onderwijstool.
 

Cookie instellingen