Spelend leren in de onderbouw

Spelend leren in de onderbouw

Op de Diamant vinden wij het belangrijk om jonge kinderen een doelgericht aanbod te bieden, waarbij zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien. Jonge kinderen hebben een veilige, rijke speel-/leeromgeving nodig en leren door lijfelijk te ontdekken, oefenen en imiteren. Door middel van spel leren zij zichzelf en de wereld te begrijpen.
Bewust creëren wij als onderbouwleerkrachten (spel)situaties die betekenisvol en levensecht zijn, zodat het kind dat wat hij/ zij leert kan verbinden aan het dagelijks leven. Wij volgen hierbij de ontwikkeling van het kind en zoeken waar de uitdagingen, betrokkenheid en plezier liggen.

Om het bovenstaande te bereiken werken wij met de groepen 1, 2 en 3 volgens spelend leren. Dit betekent dat in ons aanbod in de klas het spel (en daarmee samenhangend het leren) binnen een bepaald thema centraal staat. Bij het selecteren van een thema gaan wij uit van de belevingswereld van het jonge kind. Het thema moet alledaags zijn en in de nabijheid van de kinderen voorkomen, zodat er spel kan ontstaan. Denk aan thema's als het restaurant, het tuincentrum en de kledingwinkel. Het uitgangspunt hierbij is: ‘Je kunt niet spelen wat je niet kent of nog nooit gezien hebt’. Wij creëren betrokkenheid bij de kinderen door echt samen met hen een themahoek op te bouwen, waarin gespeeld kan worden. Binnen de opbouw van de themahoek en tijdens het spel komen de taal-, reken- en motorische doelen aanbod, zodat leren betekenisvol wordt. Daarnaast breiden we de kennis over het thema uit. Het beschrijven van de gehele aanpak is altijd minder sprekend dan een voorbeeld.

Bekijk dus vooral het onderstaande filmpje, zodat u een beeld krijgt van het thema 'we bouwen een huis' in groep 1-2.

Film spelend leren 
Cookie instellingen