Welkom op de website van IKC 7Hoven

Binnen IKC 7hoven bieden wij opvang en onderwijs voor alle kinderen van 0 t/m 12 jaar uit Zevenhoven en Noordeinde.
Opvang wordt aangeboden door Stichting KInderopvang Liemeer (vanuit het IKC) en Kinderopvang De Ark (opvang op de boerderij). 
Daltonschool De Diamant biedt onderwijs aan de kinderen vanaf 4 jaar. 

Na een lange voorbereiding zijn wij in mei 2021 met elkaar gestart. Gezamenlijk werken wij aan de doorgaande leerlijn voor de kinderen. Dit is nog in ontwikkeling. 
 

onderwijs

opvang

kindcentrum

Daltonschool De Diamant doet je durven

Cookie instellingen